ПГТТ - "Христо Ботев"

Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

                                                    На вниманието на всички ученици и родители!
Във връзка със Заповед  № РД - 01-37/ 17.02.2022 г. за изменение на Заповед № PД- 01-24 / 28.01.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Смолян, прилагаме график за ротация на паралелките от ПГТТ „Христо Ботев“ - Смолян, които преминават към обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

- ОРЕС за периода: 21.02.2022 г. - 25.02.2022 г. вкл. VIII клас, IX клас и XI клас

- ОРЕС за периода: 28.02.2022 г. - 04.03.2022 г. вкл. X клас, XII клас

 

 

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа   - ПГТТ Христо Ботев - Смолян
Актуални новини