ПГТТ - "Христо Ботев"

Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

 

Покана 

 

 

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 

ПГТТ "Христо Ботев" обявя следните свободни места за специалности както следва:

 

1. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 5 свободни места;

2. АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - 1 свободно място;

3. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО - дуална форма на обучение - 2 свободни места.

 

Срок за подаване на документи до 01.09.2022 г.

 

Обявяване на приетите ученици до 02.09.2022 г. и записването им до 05.09.2022 г.

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7 клас?

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 13.07.2022г. до 15.07.2022 г. вкл.

В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 15.07.2022 г. вкл.

Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране.

Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление.

Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - на 21 или 22.07.2022г. вкл.

3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 26.07.2022 г. до 27.07.2022г. вкл.

За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно  останалите свободни места в паралелките за този етап. 

4. В трети етап на класирането участват учениците по т. 3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.

5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици - на 01 и 02.08.2022г. вкл.

6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 03.08.2022 год.

7. Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2022 г. вкл. по определен от директорите ред.

Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.


На вниманието на всички зрелостници:

Може да прегледате изпитните си материали на 14, 15, 16 юни 2022 г. в сградата на ПГТТ "Христо Ботев", гр. Смолян.

 

На вниманието на всички зрелостници, яваващи се на Национално външно оценяване за 2021-2022 учебна година: 

Изпита по Български език и литература ще се проведе на 14.06.2022 от 09:00 часа /Вторник/

Изпита по Математика ще се проведе на 16.06.2022 от 09:00 часа /Четвъртък/

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА

 

На вниманието на всички десетокластници!

На вниманието на зрелостниците, явяващи се на Задължителен държавен изпит за придобоване на професионална квалификация (ЗДИППК):

Изпита по част теория на професията ще се проведе на 20.05.2022 от 8:30 ч. в зали 102, 104, 202, 203, 305.

Изпита по част практика на професията ще се проведе както следва:

Специалност "Приложно програмиране": 26, 27 и 30 май от 8:30 ч. в компютърните зали 304 и 307.

Специалност "Автотранспортна техника": 30, 31 май и 1 юни от 8:30 ч. в учебните работилници. 


На вниманието на всички ученици и родители!
Във връзка със Заповед  № РД - 01-37/ 17.02.2022 г. за изменение на Заповед № PД- 01-24 / 28.01.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Смолян, прилагаме график за ротация на паралелките от ПГТТ „Христо Ботев“ - Смолян, които преминават към обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

- ОРЕС за периода: 21.02.2022 г. - 25.02.2022 г. вкл. VIII клас, IX клас и XI клас

- ОРЕС за периода: 28.02.2022 г. - 04.03.2022 г. вкл. X клас, XII клас

 

 

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа   - ПГТТ Христо Ботев - Смолян
Актуални новини