ПГТТ - "Христо Ботев"

Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ
 
 
Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" - град Смолян е сред 28-те гимназии, които ще получат статут на Център за високи постижения в областта на професионалното образование.

Ново!По инициатива на "Арексим Инженеринг" ЕАД съвместно с ПГТТ "Христо Ботев" - град Смолян, се открива нова специалност за учебната 2023/2024 г. - ,,Машини и системи с ЦПУ".
Обучението на всички записали се ученици ще се провежда в дуална форма, както в училището, така и в производствената база на предприятието. На обучаващите се гимназисти по специалността Арексим Инженеринг предлага стипендия в размер на 200 лв. месечно, както и поемане на общежитие при необходимост.
След успешно завършване, компанията ще подпомогне висшето образование на желаещите ученици, като заплаща таксите на обучение по време на цялото обучение. Ще има възможност и за летни стажове, както и в последствие предложение за постоянна работа.

 

 

 

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа   - ПГТТ Христо Ботев - Смолян
Актуални новини