ПГТТ - "Христо Ботев"

Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Конкурс - най-оригинална мартеница

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа   - ПГТТ Христо Ботев - Смолян
Актуални новини