ПГТТ - "Христо Ботев"

Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

На вниманието на всички ученици и родители!
Във връзка с писмо №11-19/25.10.2021 г. на Регионална здравна инспекция - Смолян и на
основание т. 4 от Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на МОН, прилагаме график за ротация на паралелките от
ПГТТ „Христо Ботев“ - Смолян, които преминават към обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

- ОРЕС за периода: 27.10.2021 г. – 29.10.2021 г. вкл. VIII клас, IX клас
- ОРЕС за периода: 02.11.2021 г. – 05.11.2021 г. вкл. X клас, XI клас, XII клас

 

 

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа   - ПГТТ Христо Ботев - Смолян
Актуални новини