ПГТТ - "Христо Ботев"

Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

 

На вниманието на всички зрелостници:

Може да прегледате изпитните си материали на 14, 15, 16 юни 2022 г. в сградата на ПГТТ "Христо Ботев", гр. Смолян.

 

На вниманието на всички зрелостници, яваващи се на Национално външно оценяване за 2021-2022 учебна година: 

Изпита по Български език и литература ще се проведе на 14.06.2022 от 09:00 часа /Вторник/

Изпита по Математика ще се проведе на 16.06.2022 от 09:00 часа /Четвъртък/

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА

 

На вниманието на всички десетокластници!

На вниманието на зрелостниците, явяващи се на Задължителен държавен изпит за придобоване на професионална квалификация (ЗДИППК):

Изпита по част теория на професията ще се проведе на 20.05.2022 от 8:30 ч. в зали 102, 104, 202, 203, 305.

Изпита по част практика на професията ще се проведе както следва:

Специалност "Приложно програмиране": 26, 27 и 30 май от 8:30 ч. в компютърните зали 304 и 307.

Специалност "Автотранспортна техника": 30, 31 май и 1 юни от 8:30 ч. в учебните работилници. 


На вниманието на всички ученици и родители!
Във връзка със Заповед  № РД - 01-37/ 17.02.2022 г. за изменение на Заповед № PД- 01-24 / 28.01.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Смолян, прилагаме график за ротация на паралелките от ПГТТ „Христо Ботев“ - Смолян, които преминават към обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

- ОРЕС за периода: 21.02.2022 г. - 25.02.2022 г. вкл. VIII клас, IX клас и XI клас

- ОРЕС за периода: 28.02.2022 г. - 04.03.2022 г. вкл. X клас, XII клас

 

 

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа   - ПГТТ Христо Ботев - Смолян
Актуални новини