ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Поздравителни адреси

От името на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян