ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Форми на обучение

В ПГТТ "Христо Ботев" се организира валидиране на професионални знания и копетенции при спазване на Наредба №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на МОН. 

Наредба №2

Заявление за участие в процеса на валидиране - PDFЗаявление

През учебната 2021 / 2022 година в ПГТТ "Христо Ботев" се извършва обучение в:

PDFЗаповед

  • дневна форма на обучение;
  • самостоятелна форма на обучение;
  • дуална система на обучение;
  • обучение в електронна среда /при необходимост/;