ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Екип

СПИСЪК 
на учителите и служителите в ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян
Име Длъжност Контакт
1 инж.Пламенка Вягова директор виж тук
2 инж. Милена Бундева Ръководител направление ИКТ /учител, теоретично обучение спец. КТТ, ПП/ виж тук
3     виж тук
4 Янка Бечева старши учител, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, ИТ виж тук 
5 Славка Терзийска старши учител, бълг. език и литература виж тук 
6 Ивона Муцевска учител, англ. език виж тук 
7 Карамфилка Калфова старши учител, англ. език виж тук 
8 Елена Русева старши учител, немски език виж тук 
9 Валентина Хаджиева старши учител, математика, физика и астрономия, ИТ виж тук 
10 Мирослава Христова старши учител, математика и информатика и ИТ виж тук 
11 Галина Каралилова старши учител, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда виж тук 
12 Недялка Тодорова старши учител, философия, гражданско образование виж тук 
13 Милка Манева учител, физическо възпитание и спорт виж тук 
14     виж тук 
15 Софка Иванова падагогически съветник виж тук 
16 инж. Мария Георгиева учител, теоретично обучение спец. КТТ, ПП виж тук 
17 инж. Петър Славов учител, теоретично обучение спец. АТТ виж тук 
18     виж тук 
19 инж. Анастас Кисьов старши учител практическо обучение спец. ЕОП виж тук 
20 Асен Кръстев старши възпитател виж тук 
21 Красимира Симеонова учител, бълг. език и литература, история и цивилизации виж тук
22 Емилия Чернева ресурсен учител виж тук 
23 Асен Порязов възпитател виж тук
24 Елка Грибачева старши учител, география и икономика и история и цивилизации виж тук
25 Росен Калемджиев учител, теоретично и практическо обучение спец. АТТ виж тук 
26 Румяна Хаджийска старши учител ресурсен виж тук 
27     виж тук
28     виж тук 
29 инж. Владимир Моллов учител, учител практическо обучение спец. КТТ, ПП vladimir.mollov@pgtt-smolyan.com
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
30 Емилия Сарачева главен счетоводител виж тук 
31 Недялка Каева секретар, домакин виж тук 
32 Захари Ръжеников поддръжка сгради виж тук 
33 Бедиха Еленска хигиенист виж тук 
34 Радка Кисьова хигиенист виж тук
35 Съби Чаушев огняр виж тук