ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

ДЗИ,НВО - Важни дати

МАТУРИ 2024

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА  ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 и НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС):

 

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература                                                17 май 2024 г., начало 08.30 часа

Профилиращ предмет  / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация                                                                            - 20 май 2024 г., начало 13.30 часа

 Допълнителен зрелостен изпит по желание на ученика

                                                                                   -  26 май31 май 2023 г ., начало 08.30 часа

 ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ВИЖ ТУК

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 06.02. – 21.02.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището;
 • до 18.05.2024 г. – издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ;
 • до 09.06.2024 г. – обявявяне на резултатите;
 • 19.06.2024 г. -  връчване на дипломите за завършено средно образование.

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература                                         23 август 2024 г., начало 08.30 часа

Профилиращ предмет  / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация                                                                    -  26 август 2024 г., начало 08.30 часа

Допълнителен зрелостен изпит по желание на ученика

                                                - в периода 28 август - 01  септември 2024 г., начало 08.30 часа

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 26.06. – 07.07.2024 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате;
 • до 23.08.2024 г. – издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ;
 • до 08.09.2024 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ.

    Заявление за допускане до ДЗИ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС)

 • 01 – 17 февруари 2024 г.  - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас
 • Български език и литература – 13 юни 2024 г., начало 11,00 часа
 • Математика – 16 юни 2024 г., начало 11,00  часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2024 г., начало 11,00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 19 юни 2024 г. (по желание на всеки ученик)
 • до 27 юни 2024 г. - Оценяване на изпитните работи от НВО
 • до 28 юни 2024 г. - Обявяване на резултатите от НВО

 Заявление за полагане на изпит по чужд език НВО 10 клас

 Заявление за полагане на изпит по Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности НВО 10 клас

 

Учениците се явяват най-късно 30 минути преди изпита през централния вход на гимназията.
Носят лична карта и служебна бележка за допускане до изпита, получена от деловодството на гимназията.

 

Въпроси, свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити, 

често задавани от ученици и родители

 Мога ли да се явя на матури?

 • Да, ако си завършил успешно учебната година (т.е. имаш минимум "среден (3)" по всеки от изучаваните учебни предмети).

Задължително ли е явяването ми на матури?

 • Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

Защо ми е необходима диплома за средно образование?

 • За да кандидатстваш във висше училище или да започнеш работа.

Трябва ли да се явявам на държавни квалификационни изпити?

 • Без успешно полагане на държавен квалификационене изпит няма да получиш свидетелство за професионална квалификация.

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

 • По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап. 

Колко са задължителните матури?

 • Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а втората по профилиращ предмет или Държавен-квалификационен изпит.

 Какво става, ако получа слаб (2) на един от двата задължителни изпита?

 • Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

 Колко пъти може да се явявам на матура?

 • Неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

 Може ли да си повиша оценката от матурата?

 • Не. Оценките са окончателни.

 Каква е продължителността на всяка матура?

 • Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

 Върху какъв материал обхващат матурите, които трябва да положа?

 • Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да получиш на:

www.mon.bg

 в рубриката “Учебно-изпитни програми за държавни зрелостни изпити”. Там ще откриеш и примерни тестове по всеки учебен предмет.

 

Кога се провеждат матурите?

 • Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

 Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

 • Трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. Не можеш да променяш желанията си след подаване на заявлението. 

Кой ще проверява матурите?

 • Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

Къде се вписват оценките от матурите?

 • В дипломата за завършено средно образование.

За какво служат оценките от матурите?

 • Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

 • Да. Някои висши учебни заведения признават оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.