ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

За учениците

ВАЖНО: Разписание за провеждане на родителски срещи в ПГТТ "Христо Ботев"

Ръководството на ПГТТ „Христо Ботев“ организира в следните дни класови родителски срещи:

8А клас „Компютърна техника и технологии“ – 10.09.2020 г. /четвъртък/ от 17:30 ч. в сградата на ПГТТ „Христо Ботев“

8Б клас „Автотранспортна техника“ – 11.09.2020 г. /петък/ от 17:30 ч. в сградата на ПГТТ „Христо Ботев“

8В клас „Електрообзавеждане на производството“ – 10.09.2020 г. /четвъртък/ от 17:30 ч. в сградата на ПГТТ „Христо Ботев“

9А клас „Прилжно програмиране“ – 11.09.2020 г. /петък/ от 17:30 ч. в сградата на ПГТТ „Христо Ботев“

9Б клас „Автотранспортна техника“ – 11.09.2020 г. /петък/ от 17:30 ч. в Classroom (Google Meet)

10А клас „Компютърна техника и технологии“ – 10.09.2020 г. /четвъртък/ от 17:30 ч. в Classroom (Google Meet)

10Б клас „Автотранспортна техника“ и „Електрообзавеждане на производството“ – 11.09.2020 г. /петък/ от 17:30 ч. в сградата на ПГТТ „Христо Ботев“

10В клас „Шивачество“ – 10.09.2020 г. / четвъртък / от 17:30 ч. в сградата на ПГТТ „Христо Ботев“

11А клас „Приложено програмиране“ – 10.09.2020 г. / четвъртък / от 18:30 ч. в Classroom (Google Meet)

11Б клас „Автотранспортна техника“ – 10.09.2020 г. /четвъртък/ от 19:00 ч. в Classroom (Google Meet)

12А клас „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ – 10.09.2020 г. /четвъртък/ от 18:30 ч. в Classroom (Google Meet)

 

Ще бъдете запознати с ПРАВИЛАТА за организация на учебния процес в ПГТТ „Христо Ботев“ в условия на пандемията COVID-19 и ще се обсъдят въпроси, свързани с учебната дейност през новата 2020 / 2021 учебна година.