ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Стъпала на знанието БЕЛ

Състезание по български език и литература

„Стъпала на знанието”

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
 1. Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици 5 – 12 клас се провежда в тестова форма или чрез писане на текст.
 2. За всеки клас се изготвят отделни тестове.
 3. Тестовете съдържат както следва:
 • за 5 – 6 клас – 20 задачи върху изучено учебно съдържание;
 • за 7 – 12 клас25 задачи върху изучено учебно съдържание;
 1. Текстовете са съобразени с вида писмени съчинения, изучавани в съответния клас:
 • за 5 клас – съчинение описание;
 • за 6 клас – съчинение разсъждение върху житейски проблем;
 • за 7 клас – преразказ на непознат текст;
 • за 8 класесе по морален проблем, интерпретиран в изучен текст;
 • за 9 класесе с хуманитарна проблематика;
 • за 10 класесе с хуманитарна проблематика;
 • за 11 класесе по поставен проблем;
 • за 12 класесе по поставен проблем.
ОЦЕНЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
 1. Оценяването на индивидуалните постижения на учениците се извършва от Национална комисия за проверка и оценка, която съставя протокол с резултатите.
 2. Оценяването се извършва с точки. Максималният им брой е 50.
 3. Максималният резултат е не по-малко от 46 точки.
 4. Резултатите се обявяват на сайта на Програма „Стъпала на знанието“ до 1 /един/ месец след провеждане на състезанието.
 5. Родителите се запознават с тестовете, решавани от децата им, чрез комисията за проверка и оценка при поискване.

 Ежегодно от учебната 2014/2015 година мотивирани ученици от ПГТТ „Христо Ботев” вземат участие в състезанието.

 Стъпала на знанието

През 2020/2021 година, участвайки в състезанието „Стъпала на знанието“, ученици от гимназията показаха достойни знания по български език и литература. Този път осмокласниците Александър Фандъков, Васил Попов и Рангел Каврошилов, и десетокласникът Кристиян Хаджиев се включиха в надпреварата по български език и литература с връстници от цялата страна. Учениците получаха сертификат за дойстойно представяне в състезанието.

  

 През 2019/2020 година деветокласниците Алекс Каров и Мехди Якупов, десетокласникът Александър Трендафилов и единадесетокласничката Милена Михайлова достигнаха до финален кръг и получиха грамоти за отлично представяне в състезанието.   

 

 През 2018/2019 година към състезанието показаха интерес осмокласниците Кристиян Хаджиев и Мехди Якупов, и деветокласникът Йордан Желязков. След успешно представяне на първи и втори кръг, на 03.05.2019г. учениците участваха в трети, финален кръг, след който Кристиян Хаджиев получи грамота „Победител” от националното състезание.

 

 През 2017/2018 година в състезанието участват десетокласниците Айдън Сираков и Преслав-Тодор Пампоров, и дванадесетокласникът Мануел Гайдаров. Ученикът Айдън Сираков се явява на двата кръга от състезанието, а Преслав-Тодор Пампоров и Мануел Гайдаров достигат до финалния кръг, като ученикът Мануел Гайдаров получава книга с  грамота „Победител” за достойно представяне и показани трайни знания по български език и литература на първи кръг от състезанието.

 

 

   

През 2016/2017 година в състезанието вземат участие деветокласникът Даниел Бодуров и десетокласниците Кристиян Невенов и Михаил Чавдаров. Престижното представяне на учениците дава възможност те да се явят на двата предварителни кръга и на финалния кръг, а след сборуване на точките от трите кръга и тримата участници получават грамота „Победител” за достойно представяне и показани трайни знания по български език и литература.

 

 

 

През 2015/2016 година в състезанието участват осмокласникът Христо Базелков, деветокласникът Кирил Михалакев и десетокласникът Веселин Кичуков. Представят се добре и получават грамота за достойно представяне и показани трайни знания по български език и литература на първи кръг от състезанието.

  

 

През 2014/2015 година за пръв път показват интерес към състезанието единадесетокласничката Доминика Долежалова и учениците от 12 клас Ивайло Сакалиев, Александър Михайлов и Драгомир Демирев. Участниците получават грамота за достойно представяне и показани трайни знания по български език и литература на първи кръг от състезанието.