ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Обща професионална подготовка

Предприемачество 8 клас Съдържание и раздели в учебника
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗБУТ Съдържание
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Икономика
10 клас

Съдържание