ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Графици

Графици  2022-2023 учебна година - ПЪРВИ СРОК 
Разпределение на учебните часове по спортни дейности /допълнителен час по ФВС/ 
Втори час на класа - консултиране на родители и ученици
График за провеждане на допълнителни консултации на учителите по учебни предмети 
График да провеждане на контролни и класни работи 
 
 2022 - 2023 учебна година - ВТОРИ СРОК
Разпределение на учебните часове по спортни дейности /допълнителен час по ФВС/
Втори час на класа - консултиране на родители и ученици
График за провеждане на допълнителни консултации на учителите по учебни предмети
График да провеждане на контролни и класни работи