ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Учебни планове

 

Училищни учебни планове за учебната 2023 / 2024 г.
Училищен учебен план 8 А клас специалност Компютърна техника и технологии
Училищен учебен план 8 Б клас специалност Автотранспортна техника
Училищен учебен план 8 В клас специалност Електрообзавеждане на производството - дуална форма на обучение
Училищен учебен план 8 В клас специалност Машини и системи с ЦПУ - дуална форма на обучение
Училищен учебен план 9 А клас специалност Компютърна техника и технологии
Училищен учебен план 9 Б клас специалност Автотранспортна техника
Училищен учебен план 9 В клас специалност Електрообзавеждане на производството - дуална форма на обучение
Училищен учебен план 10 А клас специалност Компютърна техника и технологии
Училищен учебен план 10 Б клас специалност Автотранспортна техника
Училищен учебен план 10 Б клас специалност Електрообзавеждане на производството - дуална форма на обучение
Училищен учебен план 11 А клас специалност Компютърна техника и технологии
Училищен учебен план 11 Б клас специалност Автотранспортна техника
Училищен учебен план 11 В клас специалност Електрообзавеждане на производството - дуална форма на обучение
Училищен учебен план 12 А клас специалност Приложно програмиране
Училищен учебен план 12 Б клас специалност Автотранспортна техника

 

Училищни учебни планове за учебната 2022 / 2023 г.
Училищен учебен план 8 А клас специалност Компютърна техника и технологии
Училищен учебен план 8 Б клас специалност Автотранспортна техника
Училищен учебен план 8 В клас специалност Електрообзавеждане на производството
Училищен учебен план 9 А клас специалност Компютърна техника и технологии
Училищен учебен план 9 Б клас I група специалност Автотранспортна техника
Училищен учебен план 9 Б клас II група специалност Електрообзавеждане на производството
Училищен учебен план 10 А клас специалност Компютърна техника и технологии
Училищен учебен план 10 Б клас специалност Автотранспортна техника
Училищен учебен план 10 В клас специалност Електрообзавеждане на производството
Училищен учебен план 11 А клас специалност Приложно програмиране
Училищен учебен план 11 Б клас специалност Автотранспортна техника
Училищен учебен план 12 А клас специалност Компютърна техника и технологии
Училищен учебен план 12 Б клас I група специалност Автотранспортна техника
Училищен учебен план 12 Б клас II група специалност Електрообзавеждане на производството професия Електротехник

 

Училищни учебни планове за учебната 2021 / 2022 г.
Училищен учебен план 8 А клас специалност Компютърна техника и технологии за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 8 Б клас I група специалност Автотранспортна техника за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 8 Б клас II група специалност Електрообзавеждане на производството за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 9 А клас специалност Компютърна техника и технологии за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 9 Б клас специалност Автотранспортна техника за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 9 В клас специалност Електрообзавеждане на производството за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 10 А клас специалност Приложно програмиране за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 10 Б клас специалност Автотранспортна техника за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 11 А клас специалност Компютърна техника и технологии за учебната 2021-2022 г 
Училищен учебен план 11 Б клас - I група специалност Автотранспортна техника за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 11 Б клас II група специалност Електрообзавеждане на производството за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 12 А клас специалност Приложно програмиране за учебната 2021-2022 г
Училищен учебен план 12 Б клас специалност Автотранспортна техника за учебната 2021-2022 г

 

Училищни учебни планове за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 8А КТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 8Б АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 8В ЕОП за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 9А ПП за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 9Б АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 10А КТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 10Б ЕОП за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 10Б АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 10В Шивачество за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 11А ПП за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 11Б АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 12А КТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 12А АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 12Б ЕОП за учебната 2020 / 2021 г.
 Индивидуален учебен план 1 
 Индивидуален учебен план 2