ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Административно обслужване

 

Административно обслужване

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ СПРЯМО СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ Изтегли

 

Вътрешни правила за достъп на обществена информация:  Изтегли

Приложение 1:  Изтегли

Приложение 2:  Изтегли

Приложение 3:  Изтегли

Отчет ЗДОИ:  Изтегли

 

Списък на административните услуги
предоставени от ПГТТ "Христо Ботев"
град Смолян

За да разберете повече за всяка една от тях моля, кликнете "Изтегли" срещу наименованието на услугата.

 • Процедура за преместване на ученици:  Изтегли
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас:  Изтегли
 • Издаване на Европейско приложение към диплома:  Изтегли
 • Издаване на Европейско приложение на свидетелство за ПК:  Изтегли
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ:  Изтегли
 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ:  Изтегли
 • Издаване на Удостоверения за валидиране на компетентности:  Изтегли
 • Издаване на Удостоверения за валидиране на ПО и Свидетелства за ПК:  Изтегли
 • Издаване на Удостоверения за ПО и Свидетелства за ПК:  Изтегли

 

Формуляри

 • Заявление за валидиране на професионални компетентности:: Изтегли
 • Заявление за освобождаване от часовете по ФВС:  Изтегли
 • Заявление за отсъствие на ученик до директор 7 дни:  Изтегли
 • Заявление за отсъствие на ученик до класен ръководител 3 дни:  Изтегли
 • Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас:  Изтегли
 • Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за ПК:  Изтегли
 • Заявление за европейско приложение към диплома:  Изтегли
 • Заявление за издаване на дубликат на диплома:  Изтегли

 

Лице за контакт

          Недялка Каева, тел. 0301 6-45-40