ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Самостоятелна форма

Заявление за явяване на изпити

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА

 

Изпитна сесия – януари: 03 – 30 януари 2023 г.

Срок за подаване на заявления: до 23.12.2022 г.


Първа поправителна изпитна сесия:

– за ученици от VIII до XI клас - юни: от 01 до 30 юни 2023 г.

Срок за подаване на заявления: до 26.05.2023 г.

 

– за ученици от XII клас - март: от 06 до 31 март 2023 г.

Срок за подаване на заявления: до 24.02.2023 г.

 

Втора поправителна сесия:
- за ученици от VIII до XI клас – септември: 01 - 14 септември 2023 г.

Срок за подаване на заявления: до 25.08.2023 г.
 

- за ученици от XII клас – април-май: 27 април 2023 г. – 12 май 2023 г.

Срок за подаване на заявления: до 24.04.2023 г.