ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Самостоятелна форма

 

Конспекти с критерии за оценка по изучаваните учебни предмети

за учебната 2021-2022 г.

8 клас - специалност "Автотранспортна техника"
9 клас - специалност "Компютърна техника и технологии"
9 клас - специалност "Автотранспортна техника"
10 клас - специалност "Компютърна техника и технологии"
11 клас - специалност "Автотранспортна техника"
12 клас - специалност "Автотранспортна техника"
 
Заявление за явяване на изпити

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Изпитна сесия – октомврийска: 01 – 28 октомври 2021 г.

Срок за подаване на заявления: до 28.09.2021 г.


Първа поправителна изпитна сесия – февруарска: 07 февруари - 04 март 2022 г.

Срок за подаване на заявления: до 28.01.2022 г.

 

Втора поправителна сесия:
- за ученици от VIII до XI клас – септемврийска: 01 - 14 септември 2022 г.

Срок за подаване на заявления: до 25.08.2022 г.
 

- за ученици от XII клас – майска: 03 – 13 май 2022 г.

Срок за подаване на заявления: до 28.04.2022 г.