ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проекти по програма "Еразъм+"

Пореден проект за мобилност по програма „Еразъм +“ спечели Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев", гр. Смолян.

Проектът е с наименование „Иновации в STEM обучението и нови компетенции в компютърните технологии и автотранспортната техника“ и ще се реализира в Испания. Проектът предвижда провеждане на 4 седмична мобилност на 20 ученици и 2 придружаващи учители, както и обучителен курс за 10 лица от персонала на ПГТТ „Христо Ботев“ в Севиля, Испания. (Виж повече ...)

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +", ГР. БАРСЕЛОШ, ПОРТУГАЛИЯ 2021 - 2022

В продължение на две седмици 20 ученици от специалности „Компютърна техника и технологии“, „Приложно програмиране“ и „Автотранспортна техника“ надграждаха практическите си умения, трупайки професионален опит на реални работни места в сервизи и офиси в гр. Барселош, Португалия, по програма Еразъм +, проект 2021-1-BG01 - KA122-VET- 000030753 "Надграждане на практическите умения на обучаемите в секторите на компютърните технологии и автомеханиката". (Виж повече ...)


ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +", ЛАЙПЦИГ, БОЛОНЯ, СЕВИЛЯ 2018 - 2019

ПРОЕКТ НА ТЕМА: "УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ"
Водеща организация и координатор на Консорциума: ПГТТ "Христо Ботев", гр. Смолян
Членове на Консорциума:
1. Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров”
2. Професионална гимназия „Васил Димитров”, гр. Мадан

Предизвикателства за екипите и на трите професионални гимназии от гледна точка на въвеждане и (Виж повече ...)


ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +", БОЛОНЯ 2018

 ПРОЕКТ НА ТЕМА: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПРАКТИКА В СЕКТОРИТЕ НА ИКТ И АВТОМЕХАНИКАТА"

    От 02.07.2018г. 20 ученици от специалностите „Автотранспортна техника”, „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи” с двама ръководители, придружени от директора на училището инж.Мария Жайгарова и педагогическия съветник София Иванова бяха на международна практика в гр. Болоня, Италия (Виж повече ...)


ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +", САРАГОСА 2017

ПРОЕКТ НА ТЕМА: "ПО-УСПЕШЕН СТАРТ В КАРИЕРАТА ЧРЕЗ ПРАКТИКА В СФЕРАТА НА УЕБ ДИЗАЙНА И SEO ОПТИМИЗАЦИЯТА"

От 01.07.2017г. 20 ученици от специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи” с двама ръководителя бяха на международна практика в гр. Сарагоса, Испания по проект „По-успешен старт в кариерата чрез практика в сферата на уеб дизайна и SEO оптимизацията“.

Проектът е финансиран е по линия на програма „Еразъм+”.

В продължение на 21 дни учениците придобиха практически умения и познания за планиране, оформление и дизайн на уеб сайтове, съвместими с мобилни устройства, както и да изградят умения за изработване на собствена стратегия за. (Виж повече ...)


ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +", БОЛОНЯ 2016

ПРОЕКТ НА ТЕМА: "НАДГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ИТ УСЛУГИТЕ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ"

През месец юли 2016 година, в продължение на 20 работни дни одобрените ученици от ПГТТ „Христо Ботев” по проект „Надграждане на професионалните умения в сферата на ИТ услугите и мобилните приложения” имаха възможност да (Виж повече ...)

 


ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +", ЛАЙПЦИГ 2015

ПРОЕКТ НА ТЕМА: „ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА, ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ”

На 24.03.2014 година Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев” кандидатства по проект, предложен от програма „Еразъм+” ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Мобилност”, сектор „Професионално образование”.
В края на юли 2014 година проектът е спечелен. (Виж повече ...)