ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Материална база

   Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ притежава училищна сграда на три етажа, с просторни коридори и парно отопление. В сградата се използват 9 учебни кабинета, 1 иновативен кабинет, кабинет по безопасност на движението по пътищата, 3 ресурсни кабинета, 4 компютърни зали, 3 лаборатории, 6 работилници. Гимназията разполага и с медицински кабинет, библиотека, антистрес зала, музей на компютърната техника, физкултурен салон, спортна площадка, учебен полигон, двор и ученическо общежитие.
Училището разполага с електронен достъп и видеонаблюдение.

   Във всички учебни помещения се осигурява контролиран, по електронен начин или от учител, достъп до безжична интернет мрежа.
Учебните помещения са просторни и светли, за да се осигури повече въздух и естествена светлина. Интериорът е в светли, пастелни тонове с оглед постигане на по-голям коефициент на отразяване на светлината. Всички кабинети са оборудвани с бели дъски, мултимедийни проектори, с хоризонтални или вертикални щори.

  • Кабинетът по български език и литература е онагледен с портрети на изучавани български автори, табла с информация, съдържаща необходимите учебни материали за успешно представяне на ДЗИ.
  • Кабинетът по математика е снабден с нужните табла и учебни пособия за нормално протичане на учебния процес.
  • Специализираният кабинет по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и физика и астрономия разполага с хранилище, където се съхраняват реактиви, необходими за учебния процес по химия и нагледни материали, плакати и табла.
  • Кабинетът по история и цивилизации и география и икономика разполага с исторически и географски карти, плакети и схеми, необходими за онагледяване на учебния материал.
  • Иновативният кабинет е оборудван с тъч скрийн монитор - една от най-съвременните техники в учебния процес, която дава възможност за качествено нов учебен процес чрез използване на интерактивни уроци, работа с платформи за обучения и други програми, свързани с учебния час, което цели да се засили интересът на учениците за знания.
  • Учебният кабинет по безопасност на движението по пътищата разполага с набледни средства в помощ на ученика за справяне с теоретичния изпит за придобиване на свидетелство за МПС.
  • Компютърните зали са оборудвани с най-съвременна техника, като за всеки ученик от съответната група има самостоятелно работно място - компютърен терминал с дистанционно управление от учителски компютър (сървър).
  • Лабораториите и работилниците, свързани с изучаваната специалност са снабдени с основната техника и апаратура, необходима за прилагане на придобитите знания в практически умения.

   Медицинският кабинет е с постоянно здравно обслужване.От училищната библиотека могат да се заемат необходимите за учебния процес книги и помагала. Библиотеката разполага с компютър и кът за четене.

   Антистрес залата в ПГТТ „Христо Ботев“ е открита през учебната 2010/2011 година. Тогава тя бе единствената училищна зала в областта. За първи път учениците имат своето пространство, където могат да се разтоварят от напрежението, играейки дартс, удряйки боксова круша или спортувайки с леки гимнастически уреди.

   Зоната за релакс е обзаведена с барбарони/пуфове, различни видове антистрес топчета, рингове и други. На фона на лека музика тук се водят разговори на различни теми, интересни за учениците.
Най-голям интерес предизвиква боксовата круша/боксовия чувал и стационарно боксово пособие. На тях трениращият ученик може да постави снимка на избран от него преподавател, под която стои надпис "Удряй". Младежите нанасят директно удари върху лицата на фотографираните педагози, директор и помощен персонал. Години наред изхвърлят насъбралото се напрежение върху фотографиите, това е причината в училище да се отчита намалена физическа агресия между учениците. Снимките на учителите са поставени в специална кошница и често се налага да се подменят с нови. Отначало някои от педагозите имали притеснения, но сега вече всички приемат антистрес програмата за чудесна разтоварваща терапия за учениците. Подобна антистресова програма е използвана от много години в Япония.

   Целта ни е да намалим стреса, да задържим по-дълго децата в училище, да ги натоварим физически. Идеята е горещо приветствана и от родителите, и от учениците.
   През учебната 2018/2019 година е създаден музеят за компютърната техника и технологии по идея на ученици и учители, преподаващи в съответната специалност.

   Комютърен музейВ училищно помещение са разположени събрани експонати - 20 реставрирани компютърни машини в отлично състояние, като голяма част от тях работят, а за останалите все още се издирват резервни компютърни компоненти. Ученици извършват цялостна реставрация на компютърните системи, като използват часовете по учебна практика и свободното си време, за да почистват и ремонтират, търсят части и компютри, за да обогатят колекцията.
В началото на 2021 година благодарение на ръководството на училището в музея бе добавена малка библиотека, в която се съхранява историята на компютърната техника.
Всеки, който желае да посети музея, дори и по време на пандемия, може да разгледа експонатите във виртуална среда, в социалната мрежа Фейсбук, специално създадената страница „Музей на "Компютърна техника".

 За часовете по физическо възпитание и спорт училището разполага с физкултурен салон където учениците правят гимнастика и играят тенис на маса, и открита спортна площадка, с възможност за практикуване на няколко вида спорт. Многофункционалното игрище е с размери 20/40 метра и е с настилка изкуствена трева. Предназначено е за футбол, хандбал и волейбол. Допълнително е обособено пространство за игрище за баскетбол, което към момента е с бетоново покритие. Училищният полигон е мястото където учениците, изучаващи специалност „Автотранспортна техника“ могат да прилагат шофьорските си умения, а участниците в двата картинг клуба „PGTT Racing” и „PGTT Cars” прекарват предвидените практически часове, забавлявайки се и показвайки способностите си за управление на превозно средство с двигател с вътрешно горене дори и без шофьорски познания.
   Ученическото общежитие се използва от възпитаници на гимназията, живущи извън града. То разполога с всичко необходимо за нормален начин на живот – електронен достъп до сградата, видеонаблюдение, стаи с по 2 или 3 легла с тераси, топла вода, санитарен възел, кухня, занималня, климатик във всяка стая, безжичен интернет, а за учениците се грижат дневни и нощни възпитатели.