ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Състезания

Участието в състезанието по български език и литература „Стъпала на знанието” дава възможност на учениците да проверят своята функционална грамотност и литературни компетентности, свързани с изучавани произведения, както и да използват техники при писане на есе по поставен проблем.

„Аз мога тук и сега” е Национално състезание по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства, в което участниците се състезават в направленията „Презентация”,  „Видеоклипове”, „Графичен дизайн”, „Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop”, „Фотография”, „Програмиране”.  Учениците демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и реализират проекти, използвайки лично творчество.

Ежегодно ученици от специалност „Автотранспортна техника” участват в състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, а ученици от специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи”- в състезанието по приложна електроника  „Мога и зная как”. Целите на двете състезания са:

  • мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на образователния процес в училище;
  • поставяне на учениците в конкурентна среда, което да стимулира развитието им в области, свързани с компютърните технологии и автотранспортната техника;
  • предоставяне възможност на учениците от професионалните гимназии за демонстриране на придобити теоретични знания и практически умения;
  • осигуряване на условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви в регионален и национален мащаб.

 Основната изява в областта на спорта за учениците са състезанията, обединени под името „Ученически игри”. Гимназистите участват активно в игрите, като при някои спортове се нареждат сред най-добрите и представят достойно училището ни.