ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проект "Великден в различни страни"

Участници в проекта са ученици от Полша /координатор на проекта/, Гърция и България.

Целта на проекта е да покаже на учениците различията и сходствата между народите в Европа, празнуващи Великден.

Учениците ще имат възможността да комуникират на английски език със своите връстници от Полша и Гърция. Това ще им даде възможност да обогатят речниковия си запас и да подобрят езиковите си умения.

Срокът на действие на проекта е три месеца – от м. февруари да м. април.

Най – напред учениците ще се регистрират в Twin Spaсe и ще се представят на своите партньори. В on-line връзка те ще се запознаят и ще разкажат за себе си, училището и семействата си.

На финала на проекта децата ще представят на своите партньори от другите две страни презентация за празнуването на Великден в България и ще се запознаят с презентациите на децата от Полша и Гърция.

В проекта са включени 10 ученика от осми клас .

Това сътрудничество ще бъде основа за евентуални бъдещи участия в програмите по проект "Еразъм +".