ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Занимания по интереси

С цел запълване свободното време на учениците се сформират клубове по интереси през учебните години.

За учебната 2021/2022 година ХХ ученици участват в следните клубове по интереси:

 • клуб „Web Design / Уеб дизайн” с ръководител инж. Светослав Димитров
 • клуб „Електроконструктор” с ръководител инж. Атанас Кисьов
 • клуб „Млад монтьор” с ръководител инж. Росен Калемджиев
 • клуб „PGTT Racing” с ръководител инж. Петър Славов

За учебната 2020/2021 година 85 ученици участват в следните клубове по интереси:

 • клуб „Роботика” с ръководител инж. Владимир Моллов
 • клуб „Програмиране С#” с ръководител инж. Светослав Димитров
 • клуб „Електроконструктор” с ръководител инж. Атанас Кисьов
 • клуб „Млад монтьор” с ръководител инж. Росен Калемджиев
 • клуб „Сръчни ръце” с ръководител Софка Иванова
 • клуб „PGTT Racing” с ръководител инж. Петър Славов
 • клуб „PGTT Cars” с ръководител Спиридон Русков

През учебната 2019/2020 година 69 ученици участват в следните клубове по интереси:

 • клуб „Сръчни ръце” с ръководител Софка Иванова
 • клуб „Забавна електроника” с ръководител инж. Мария Георгиева
 • клуб „Програмист” с ръководител инж. Светослав Димитров
 • клуб „Електроконструктор” с ръководител инж. Атанас Кисьов
 • клуб „PGTT Racing” с ръководител инж. Петър Славов
 • клуб „PGTT Cars” с ръководител инж. Спиридон Русков

През учебната 2018/2019 година 75 ученици участват в следните клубове по интереси:

 • клуб „Ръкотворница” с ръководител Снежана Чавдарова
 • клуб „Забавна електроника” с ръководител инж. Мария Георгиева
 • клуб „Програмист” с ръководител инж. Светослав Димитров
 • клуб „Електроконструктор” с ръководител инж. Атанас Кисьов
 • клуб „PGTT Racing” с ръководител инж. Петър Славов
 • клуб „PGTT Cars” с ръководител Спиридон Русков