ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

БЕЛ и Чужди езици

Български език и Литература Съдържание
1. Най-важната информация за ДЗИ по БЕЛ - 2016
2. Правила при писане
3. Строеж на художествената творба. Жанрова система в литературата
4. Организация на художествената реч
5. Резюме. Основни правила при писане
6. Автори, творчество, произведения
7. Изтеглен вариант на ДЗИ - май 2015
8. Изтеглен вариант на ДЗИ - август 2015
9. Изтеглен вариант на ДЗИ - май 2016
10. Изтеглен вариант на ДЗИ - август 2016
11. Изтеглен вариант на ДЗИ - май 2017
12. Изтеглен вариант на ДЗИ - август 2017
13. Изтеглен вариант на ДЗИ - май 2018
14. Изтеглен вариант на ДЗИ - август 2018
15. Изтеглен вариант на ДЗИ - май 2019
16. Изтеглен вариант на ДЗИ - август 2019
17. Изтеглен вариант на ДЗИ - юни 2020
18. Изтеглен вариант на ДЗИ - август 2020
19. Изтеглен вариант на ДЗИ - май 2021
20. Изтеглен вариант на ДЗИ август 2021

 

І-ви чужд език - английски език Съдържание
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІІ-ри чужд език - немски език

Съдържание
1 Немската азбука
2 Словоред на изречението
3 Видове изречения 
4 Глаголи в сегашно време
5 Спомагателни глаголи в сегашно време
6 Модалните глаголи в сегашно време
7 Делими и неделими представки
8 Глаголи с делими представки
9 Въпросителни думи
10 Падежите в немския език
11 Просто минало време - Prateritum
12 Минало време - Perfekt
13 Части на тялото
14 Важни изрази