ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Достъп до обществена информация

 

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Приложение - образец №1 - заявление за доптъп до обществена информация
Приложение - образец №2 - протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Приложение - образец №3 - протокол за предоставяне на достъп до обществена информация /за повторно ползване/
ЗАПОВЕД № РД 07-815 / 13.09.2019 г.