ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Природни науки

Математика
Препратки
 
 
 
 

 

Информационни технологии Препратки
 
 
 
 

 

История и цивилизация Препратки
 
 
 
 

 

География и икономика Препратки
 
 
 
 

 

Философия Препратки
 
 
 
 

 

Биология и здравно образование Препратки
 
 
 
 

 

Химия и опазване на околната среда
Препратки
Химия - X клас - Отвори тук ...
Химия - IX клас - Отвори тук ... Отвори тук...
Химия - VIII клас - Отвори тук ...
 

 

Физика и астрономия Препратки
Физика - 8-ми, 9-ти и 10-ти клас - Отвори тук ...