ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проект "Успех"

Ученици и учители от ПГТТ „Христо Ботев” работят по проект УСПЕХ от учебната 2011/2012 г. Цели на проекта са:

 • да се осмисли свободното време на учениците в училището, включително и на ученици с риск от отпадане или с прояви
  на агресия или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности;
 • да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес;
 • учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

През учебната 2014/2015 г. в ПГТТ „Христо Ботев” 125 ученика работят в 9 клуба по проект УСПЕХ:

 1. Клуб „Роден край” с ръководител Миглена Кехайова
 2. Клуб „Духът на Родопа” с ръководител Сийка Печилкова
 3. Клуб „Чрез картинг - за психическо здраве” с ръководител инж. Петър Славов
 4. Клуб „Моята зелена идея” с ръководител Анка Цанкина
 5. Клуб „Изчислителна математика в приложната електроника” ръководител Добринка Бакларова
 6. Клуб „Свят без граници” с ръководител Елена Русева
 7. Клуб „Журналистика и култура” с ръководител Райна Пенкина
 8. Клуб „С колело за здраве” с ръководител Софка Иванова
 9. Клуб „Картинг” с ръководител Спиридон Русков