ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

2022 - Еразъм+, гр. Барселош, Португалия

В продължение на две седмици 20 ученици от специалности „Компютърна техника и технологии“, „Приложно програмиране“ и „Автотранспортна техника“ надграждаха практическите си умения, трупайки професионален опит на реални работни места в сервизи и офиси в гр. Барселош, Португалия, по програма Еразъм +, проект 2021-1-BG01 - KA122-VET- 000030753 "Надграждане на практическите умения на обучаемите в секторите на компютърните технологии и автомеханиката". След приключване на практиката всеки гимназист получи Европас документ.
Учениците, придружавани от двама учители, останаха с незабравими преживявания от престоя в гр. Барселош.