ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Училищно състезание по чужди езици ”Учете чужди езици с удоволствие!” -  2019

 На 9 май по повод Деня на Европа се проведе училищно състезание по чужди езици ”Учете чужди езици с удоволствие!” с продължителност 70 минути. В състезанието по английски език взеха участие 12 ученици от VІІІ-ми и ІХ-ти клас, от паралелките с разширено изучаване на английски език, разпределени в четири отбора, а в състезанието по немски език, изучаващ се като втори чужд език, участваха четирима ученици от ІХ-те класове в два отбора. 
Състезанието по английски език протече в четири кръга – спелуване на думи, писане на думи от посочена област, четене на текст и „Стани богат” – въпроси с посочени отговори в рамките на дадено време. Всеки отбор бе с име и капитан. Най-оспорвана се указа играта „Стани богат". Отбор “HERO” с представители Ивайло Аврамов, Кристиян Бозов и Даниел Чаушев зае първо място, следван от отбор "MEDIA". Учениците Антонио Качаров от VІІІа клас и Йордан Желязков от ІХа клас се откроиха като най-добри индивидуални участници. 
За състезанието по немски език бяха изброени 50 думи от шест различни области. Задачата на участниците бе в рамките на 3 минути да открият и запишат в две колони само думите, свързани с темите „Моето семейство” и „Моето хоби”. Най-добре се представи ученикът Мартин Кафеджиев от ІХа клас, който успя да намери и запише 13 думи и изрази от 15 посочени.
Накрая всички ученици получиха сертификати за участие в състезанието, като бяха откроени най-добрите.