ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Антични и средновековни творби в музеите

На 20.04.2021г. учениците от VIIIА клас проведоха мултидисциплинарен урок по български език и литература и изобразително изкуство на тема: „Антични и средновековни творби в музеите“ в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян при спазване на противоепидемичните мерки, наложени от Министерството на здравеопазването.

От часовете по литература учениците познават епохите на Античността и Средновековието. По време на обиколката на постоянната експозиция в музея от служител бяха разказани старогръцки и средновековни легенди, както и историята на запазените експонати.

Особен интерес у учениците предизвикаха традиционните занаяти, облеклото и архитектурата, запазени и до днес. Осмокласниците бяха впечатлени от съхраненото богатство, включващо безценни макети и реликви, създадени от човешката ръка.

Урокът завърши с поставяне на задача за учениците, свързана с възпроизвеждане на предмет, докоснал сетивата на лист хартия.

Часът бе реализиран по НП „Културните институции като образователна среда“.