ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

През учебната 2016/2017 година учениците в ПГТТ „Христо Ботев” бяха мотивирани и взеха участие във всички спортове и завършиха успешно спортните надпревари със седем купи на общинско ниво и една купа на областно ниво.

Бадминтон Іво място /8-10 клас/ - Областен кръг

БадминтонІво място /8-10 клас/ - Общински кръг

Шахмат – ІІІто  място /8-10 клас/ - Общински кръг

Тенис на маса – ІІІто място /8-10 клас/ и ІІІ място /11-12 клас/ - Общински кръг

Баскетбол  – ІІІто място /8-10 клас/ и ІІІ място /11-12 клас/ - Общински кръг

Волейбол – ІІІто място /8-10 клас/ - Общински кръг