ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Четирима ученици от гимназията са сред 18 състезатели над 16 години, участвали в организираното велосипедно състезание по повод празника на Смолян, включващо обиколка на града през кварталите Райково, Устово и обратно.