ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“ 2022 / 2023 учебна година

30 ученици от осми, девети и десети клас на специалност „Електрообзавеждане на производството“ преминаха по две пробни стажувания в предприятието – партньор по проекта „Електроразпределение Юг“ ЕАД, по време на които бъдещите електромонтьори се запознаха със структурата, бъдещите си ментори и задълженията на електромонтьора в предприятието, в което в единадесети и дванадесети клас ще провеждат практическото си обучение в реална работна среда.

9 ученици от десети клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ подобриха своите знания и умения по английски език и професионална подготовка.