ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!
09.10.2021 г.
След проведено пробно стажуване в партниращото предприятие „Електроразпределение ЮГ“ - ЕАД, клон Смолян и издаден сертификат, учениците, изучаващи специалност „Електрообзавеждане на производството“, дуално обучение, започнаха практическо обучение в реална работна среда в EVN – клон Смолян. Обучението се провежда два дни седмично през цялата учебна година. Учениците показват дисциплинираност и отговорност при изпълнението на възложени задачи.
Единадесетокласниците получиха от предприятието работно облекло, както и инструменти за работа в спортна раница с логото на EVN.
На менторите, обучаващи учениците, бяха връчени сертификати за успешно проведеното обучение.
Учениците са включени в проект "Подкрепа за дуалната система на обучение".