ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!
 
20.10.2021 г.
С встъпителна беседа, изнесена от г-жа Келевска, започна пробното стажуване на учениците от IX клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“, професия „Електромонтьор“, дуално обучение, в "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, база Смолян.
Учениците се запознаха с правилата за електробезопасност, необходими на работното място. Беседата бе онагледена с видеофилм, свързан с трудова злополука вследствие на неспазване на задължителните правила за работа в реална работна среда.
На работното място учениците са облечени със специално работно облекло, осигурено от проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.