ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Училищно състезание по грамотност - „Моят правилен език и правопис” 2019

 Във връзка с националната стратегия за насърчаване на грамотността учителите по български език и литература ежегодно организират и провеждат училищно състезание по грамотност. Днес, 24.06.2019г., темата бе „Моят правилен език и правопис”. 
Състезанието протече в три кръга, в които взеха участие 12 ученици от VІІІ и ІХ клас. 
В първи кръг учениците получиха работни листове, на които трябваше да напишат правилно продиктувани думи, които често се грешат.
Във втори кръг на учениците бяха раздадени тестове със задачи, свързани с нормите на българския книжовен език.
В трети кръг учениците трябваше да покажат своите четивни умения, като прочетат изразително Ботеви творби.
За всеки кръг бе посочено време за изпълнение. 
Максималният брой точки от трите кръга е 50.
Накрая не липсваха и въпроси, както към участниците, така и към публиката, от създаването на азбуката до рождени дати на бележити български творци, автори и герои от литературни произведения, въпроси от Средновековието и Ренесанса. Всеки ученик, дал верен отговор, бе поощрен с предметна награда.
След обобщаване на резултатите от г-жа Пенкина и г-жа Терзийска, бяха ясни и победителите – най-добре представилите се ученици от трите кръга получиха грамоти и предметни награди.
Първо място заема Васил Радев от VІІІ А клас с 41 точки.
На второ място се класира Даниел Паликаров от ІХ А клас с 40 точки.
Третото място е за Даниел Чаушев VІІІ А клас с 38 точки.