ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +", БОЛОНЯ 2016

ПРОЕКТ НА ТЕМА: "НАДГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ИТ УСЛУГИТЕ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ"

През месец юли 2016 година, в продължение на 20 работни дни одобрените ученици от ПГТТ „Христо Ботев” по проект „Надграждане на професионалните умения в сферата на ИТ услугите и мобилните приложения” имаха възможност да приложат и усъвършенстват знанията си по професията на реални работни места в гр. Болоня, Италия. Учениците бяха разпределени в различни офиси и фирми на територията на града.

Под ръководството на екип от квалифицирани специалисти, според дейността на всеки офис или фирма някои ученици обогатиха и надградиха знанията си, свързани с платформи за създаване на уебсайтове с помощта на Weebly, WordPress и HTML. Занимаваха се с тестване на сайтове с различни методи на защита и изучаване на различните видове защита, редактиране и оформяне на уебсайтове, както и с поддръжка на сайтове за мобилни устройства. Научиха се да работят с HTML кодове, да разработват калкулатор с възможност за събиране на повече от две числа. Изучиха и прилагаха на практика различни кодове за създаване на сайтове.

Други ученици бяха включени в обучение за създаване на виртуални машини и осигуряване на тяхната защита, както и създаване на връзка между виртуални и реални устройства чрез използване на специална програма.

Двама ученика изработиха уебсайт за Болоня (Bologna Connect) чрез таблици в EXCEL въз основа на извличане на информация от сайтове за хотели, от български туристически агенции и офиси и чрез обработване на видеоматериали.

Сред основните дейности на част от посочените фирми са и разглобяване на компютри, установяване и решаване на съответните проблеми с тях, ъпдейтване на Windows, преинсталиране и инсталиране на Windows, чистене на компютри, прехвърляне на файлове и информация от компютър на мобилно устройство и др.

Работната среда бе спокойна, а опитът и добрите умения на наставниците, под чието ръководство се обучаваха учениците, помогнаха за бързо адаптиране, лесно и приятно обогатяване и надграждане на професионалните познания на учениците, участвали в проекта. Нагоре