ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Ние сме деца на майката Природа!
Нека вървим по нов път, оставяйки с нашите малки стъпки вълшебните следи на посланието:

От нас зависи да спасим Земята!