ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Училищно състезание по безопасност на движението по пътищата на тема:

„Познавам ли правилата за движение по пътищата” - 2016

По повод отбелязване на световния ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшествия със съдействието на инж.Славов и г-н Русков – преподаватели в специалност „Автотранспортна техника”, се проведе училищно състезание за учениците от 9 клас, изучаващи специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи” на тема: „Познавам ли правилата за движение по пътищата?”.

Участваха 18 ученици от специалност, различна от „Автотранспортна техника”, за да се получи информация до колко тези ученици са запознати с правилата за движение и имат ли интерес да бъдат водачи на моторно превозно средство.

В рамките на 30 минути участниците решаваха листовки.

На първо място се класира ученикът Тони Мустафов от 9А клас, а след него с еднакъв брой точки се наредиха Томас Форцов и Айдън Сираков от 9А клас, и Теодор Савов от 9Б клас.

Класираните ученици получиха сертификат и предметна награда, както и възможността желаещите от тях да разгледат устройството на училищния автомобил, да се запознаят с правилата за движение и подготовката му за зимни условия, за да се осигури безопасността както на пътниците, така и на пешеходците.