ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Училищно състезание по чужд език: „Владеем ли добре произношението?” - 2017

Езикът е не само средство за общуване и обмяна на мисли. Езикът може да бъде и повод за празник. Ученици от 8А, 10А и 11А клас отбелязаха Европейския ден на езиците чрез поднасяне на кратка информация за ползата от владеенето на чужд език и четене на английска и немска литература пред ученици от 9 клас, за които езиковите знания и умения са нужни, ако целта им е да успеят в непрекъснато развиващия се свят, в който владеенето на чужди езици не е разкош или мода, а всекидневна необходимост.

Гост бе инж.Вягова – зам.директор на училището, г-жа Чиева и група ученици от 9 до 10 клас.

В рамките на един учебен час учениците четоха откъси от произведения на английски и немски език, а накрая най-добре представилите се получиха грамота за участие.