ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

проект "Ученически практики - 2" с инж. Димитров през учебната 2022 - 2023

Под ръководството на инж. Радостин Димитров, наблюдаващ учител, шестима ученици от 10 клас и осем ученици от 11 клас, обучаващи се в специалност „Автотранспортна техника“ участват в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“.
Гимназистите показват заинтересованост към практическото обучение, провеждано в реална работна среда във фирмите – партньори „Кисьов Авто“ ЕООД, ЕТ „Решат Якубов“ и „СГКГ“ ЕООД.
След проведен инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда и запознаване с основните правила по време на работа, следвайки насоките от наставниците Николай Кисьов, Решат Якубов и Стоян Гергьовски бъдещите техници по транспортна техника успешно прилагат придобитите знания и умения при демонтиране, диагностициране, ремонтиране и техническо обслужване на автомобилите, оставени в сервизите.
На първото си работно място в реална работна среда учениците имат възможност да трупат опит в областта на автотранспортната техника.