ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Спортен полуден

Спортен полуден

Плануваният спортен празник на училището протече емоционално с разнообразни забавни надпревари, организирани от учителите по физическо възпитание и спорт, в които взеха участие ученици от VIII до XI клас. Награди за най-добрите са предвидени на празника на училището.