ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Материали - Приложно програмиране

Национална изпитна програма за придобиване на трета степен на професионална квалификация, Утвърдена със Заповед No РД 09-4604/24.11.2021 г.

 >>>>> ИЗТЕГЛИ <<<<<