ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Материали - Приложно програмиране

Национална изпитна програма за придобиване на трета степен на професионална квалификация, Утвърдена със Заповед No РД 09-4604/24.11.2021 г.

 >>>>> ИЗТЕГЛИ <<<<<