ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Мебелно производство

Дневна форма на обучение и Дуална система на обучение

Професия: Техник - технолог в дървообработването

Балообразуване:

(1 x БЕЛ + 3 x МАТ) + (1 x М + 1 x ХООС)

Прием:

  • Без конкурсен изпит след VIII клас:

Преподаватели:

 

 Прием

 Срок на обучение: 5 години.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация, както и умения за:

 - разчитане на конструкторска и технологична документация;

 - работа с различни видове дървообработващи машини, инструменти и съоръжения.

 

Реализация:
–  Дизайнери на мебели и интериор.
–  Конструктори и технолози в мебелни и дървообработващи фирми.
–  Компютърни проектанти и консултанти в шоурумове за вътрешно обзавеждане.