ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Машини и системи с ЦПУ

 Дневна форма на обучение и Дуална система на обучение

Балообразуване:

(1 x БЕЛ + 3 x МАТ) + (1 x М + 1 x ХООС)

Прием:

  • Без конкурсен изпит след VIII клас:

Преподаватели:

Специалността е обявена с подкрепата на „Арексим Инженеринг“ ЕАД.

 Прием

 Срок на обучение: 5 години.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация, както и умения за:

 - прилагане на основните принципи на програмирането на металорежещи машини;

 - извършване на техникческо обслужване и поддържане нан автоматични линии, роботи и металорежещи машини.