ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Химик - технолог (Технология на полимерите)

 Дневна форма на обучение и Дуална система на обучение

Балообразуване:

(1 x БЕЛ + 3 x МАТ) + (1 x М + 1 x ХООС)

Прием:

  • Без конкурсен изпит след VIII клас:

Преподаватели:

Софка Иванова

Асен Кръстев

Специалността е обявена с подкрепата на „Арексим Инженеринг“ ЕАД.

Учениците ще могат да осъществяват и контролират технологичните процеси за получаване на различни видове полимери,

да работят с машини, уреди и апарати в различни химични производства и осъществяват контрол на химико-технологичните процеси,

да следят за правилно провеждане на анализите и разчитането на получените резултати.

Прием