ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Автотранспортна техника

Балообразуване:

(1 x БЕЛ + 3 x МАТ) + (1 x М + 1 x ФА)

Прием:

  • Без конкурсен изпит след VIII клас:

Преподаватели:

инж.Петър Славов

инж. Радостин Димитров

Асен Порязов

инж. Росен Калемджиев

Основните предмети от теоретичната подготовка за тази специалност са двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника, експлоатация на автотранспортната техника, електронни системи в автотранспортната техника, безопасност на движението по пътищата. Теоретичното обучение се извършва в добре обзаведени кабинети с подходящи съвременни нагледни средства. Отлично обзаведен е и кабинета по безопасност на движението.

Практическата подготовка е по двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника, диагностика и ремонт и управление на МПС. Обучението се провежда в самостоятелни работилници , които са оборудвани със съвременни двигатели, и с необходимата апаратура за диагностика и ремонт на автомобила. Обучението по кормилна практика се провежда на автомобил „Фолксваген Джета”.

След успешно завършен 12 клас и положени държавни зрелостни и квалификационни изпити учениците придобиват средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по транспортна техника”.

След успешно положени изпити пред ДАИ получават свидетелство за управление на МПС – категория В.

Прием