ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Специалности

Ново!

 

Във връзка с предложението на „Арексим Инженеринг“ ЕАД. в ПГТТ „Христо Ботев“ за учебната 2023 / 2024 година се открива нова специалност - „Машини и системи с ЦПУ“. Желаещите ученици се обучават в дневна форма за срок от 5 години и могат да провеждат практиката си в реална работна среда.