ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Специалности

Ново!

 

Във връзка с предложението на работодатели в ПГТТ „Христо Ботев“ за учебната 2022 / 2023 година се открива нова специалност - „Химик - Технолог“ с професия – „Технология на полимерите“.  Желаещите ученици се обучават в дневна форма за срок от 5 години и могат да провеждат практиката си в реална работна среда.

 

Срокове за подаване на документи: 

Участие в прием

05 – 07 юли 2022 г.

Записване след първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 –15 юли 2022 г.

Записване след втори етап на класиране

21 – 22 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г.

Записване след трети етап на класиране

01 – 02 август 2022 г.