ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Седмицата на професионалните умения (9-13 ноември 2020г.)

По повод Седмицата на професионалните умения (9-13 ноември 2020г.)  група ученици от от VІІІ А клас, обучаващи се в специалност „Компютърна техника и технологии” посетиха фирма „Контракс-Смолян” ЕООД. Те имаха възможност да видят как протича един ден на техниците в компютърния  сервиз в реална работна среда. Запознаха се с дейността, която извършва компютърния техник, с тестовите установки и сервизната техника, използвана от сервизния техник, както и с техниките за безопасност, които трябва да спазва всеки техник, извършвайки ремонт на компютърната техника. С голям интерес учениците проследиха  действията на компютърните техници по време на работа, наблюдаваха как протича едно тестване, както и как се анализират проблемите в компютърната техника.