ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

проект "Ученически практики - 2" с г-н Порязов през учебната 2022 - 2023

Група от 13 ученици, навършили 16 години, от 9, 10, 11 и 12 клас, изучаващи специалност „Автотранспортна техника“ с наблюдаващ учител г-н Асен Порязов, провеждат практическото си обучение в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“.
От началото на месец декември 2022 година, посещавайки фирмите "Димауто-17"ЕООД с наставник Борис Димитров, "Алекс Кар 91"ЕООД с наставник Александър Каров и "Исовсервиз" ЕООД с наставник Валентин Исов, учениците прилагат и доразвиват практическите си умения при изпълнанието на поставени им задачи, свързани с проверка и диагностика на системите и механизмите на двигатели с вътрешно горене, проверка състоянието на пусковата и мазилната система на двигателя с вътрешно горене, регулиране и обтягане на ремък и генератор на двигател с вътрешно горенe и други дейности според графика за провеждане на практика в реални условия.