ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

проект "Ученически практики - 2" с инж. Моллов през учебната 2022 - 2023

Под ръководството на инж. Владимир Моллов, наблюдаващ учител, ученици от 11 клас, обучаващи се в специалност „Приложно програмиране“ участват в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“.
Гимназистите показват заинтересованост към практическото обучение, провеждано в реална работна среда във фирмите – партньори „Дрийми“ ООД, „Фикс Зон“ ООД и „РГБи“ ООД.
След проведен инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда и запознаване с основните правила по време на работа, следвайки насоките от наставниците Данаил Зайчев, Васил Беевски и Стоянка Зайчева учениците успешно прилагат придобитите знания и умения при, диагностициране, ремонтиране и техническо обслужване на Компютри, Мобилни и Фискални устройства оставени в сервизите.
На първото си работно място в реална работна среда учениците имат възможност да трупат опит в областта на компютърната и комуникационната техника.