ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

174 години от гождението на Христо Ботев

С разнообразни изяви отбелязахме 174 години от рождението на нашия патрон – големият български революционер Христо Ботев.
За класовете от първи гимназиален етап бе организиран училищен конкурс на тема: „Ботев в моя свят“, а ученикът Илия Каменов се справи добре с поставената задача. В часовете по български език и литература бе направен кратък обзор, Прочети във Facebook