ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

ВАЖНИ ДАТИ

ПРИЕМ 2019-2020

Вид дейност

     Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016г.

03-05 юли 2019г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 11.07.2019г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019г. вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24-25.07.2019г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора до

10.09.2019г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 13.09.2019г. вкл.