ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

ВАЖНИ ДАТИ

МАТУРИ 2021

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 и НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС) :

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература    19 май 2021 г., начало 08.00 часа

Втори ДЗИ                                   - 21 май 2021 г., начало 08.00 часа

ДЗИ по желание на ученика      - в периода 26 - 31 май 2021 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 01.03. – 19.03.2021 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате;
 • до 18.05.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път);
 • до 22.06.2021 г. – връчване на дипломите за завършено средно образование;

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература   26 август 2021 г., начало 08.00 часа

Втори ДЗИ                                  -  27 август 2021 г., начало 08.00 часа

ДЗИ по желание на ученика     - в периода 30 август - 02  септември 2021 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 01.07. – 16 .07.2021 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате;
 • до 23.08.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ;
 • до 14.09.2021 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ;

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС)

 • 15 – 19 февруари 2021 г.  - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас
 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)
 • 19 - 27 юни 2021 г. - Оценяване на изпитните работи от НВО
 • до 28 юни 2021 г. - Обявяване на резултатите от НВО
 • до 15 юли 2021 г. - Издаване на свидетелството на удостоверение за завършен първи гимназиален етап

 

Въпроси, свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити, 

често задавани от ученици и родители

 

Мога ли да се явя на матури?

 • Да, ако си завършил успешно учебната година (т.е. имаш минимум "среден (3)" по всеки от изучаваните учебни предмети).

Задължително ли е явяването ми на матури?

 • Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

Защо ми е необходима диплома за средно образование?

 • За да кандидатстваш във висше училище или да започнеш работа.

Трябва ли да се явявам на държавни квалификационни изпити?

 • Без успешно полагане на държавен квалификационене изпит няма да получиш свидетелство за професионална квалификация.

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

 • По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап. 

Колко са задължителните матури?

 • Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а втората избираш сам от следните учебни предмети:

Ø      чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език;

Ø      математика;

Ø      физика и астрономия;

Ø      биология и здравно образование;

Ø      химия и опазване на околната среда;

Ø      история и цивилизация;

Ø      география и икономика;

Ø      предметен цикъл “Философия”;

Ø      държавен изпит за придобиване на степен за професионална квалификация.

 

Може ли да се явя допълнително и на други изпити, ако поискам?

 • Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

 Какво става, ако получа слаб (2) на един от двата задължителни изпита?

 • Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

 Колко пъти може да се явявам на матура?

 • Неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

 Може ли да си повиша оценката от матурата?

 • Не. Оценките са окончателни.

 Каква е продължителността на всяка матура?

 • Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

 Върху какъв материал обхващат матурите, които трябва да положа?

 • Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да получиш на:

www.mon.bg

 в рубриката “Учебно-изпитни програми за държавни зрелостни изпити”. Там ще откриеш и примерни тестове по всеки учебен предмет.

 

Кога се провеждат матурите?

 • Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

 Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

 • Трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. Не можеш да променяш желанията си след подаване на заявлението. 

Кой ще проверява матурите?

 • Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

Къде се вписват оценките от матурите?

 • В дипломата за завършено средно образование.

За какво служат оценките от матурите?

 • Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

 • Да. Някои висши учебни заведения признават оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.