ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

ВАЖНИ ДАТИ

ПРИЕМ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 07 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на

класиране

до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на

класиране

до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след втори етап на класиране

23 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 – 27 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на

класиране

29 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след трети етап на класиране

до 03 август 2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и

записване

определя се от директора

до 10 септември 2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2020 г. вкл.