ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Учебни планове

Училищни учебни планове за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 8А КТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 8Б АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 8В ЕОП за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 9А ПП за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 9Б АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 10А КТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 10Б ЕОП за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 10Б АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 10В Шивачество за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 11А ПП за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 11Б АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 12А КТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 12А АТТ за учебната 2020 / 2021 г.
Училищен учебен план 12Б ЕОП за учебната 2020 / 2021 г.
 Индивидуален учебен план 1 
 Индивидуален учебен план 2

 

Училищни учебни планове за учебната 2018 / 2019 г.
 Индивидуален учебен план
 Училищен учебен план 8а КТТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 8б АТТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 8б ЕОП за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 8в Шивачество за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 9а ПП за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 9б АТТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 10а КТТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 10а АТТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 10б ОЦ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 10в ЕОП за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 11а КТТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 11б КМ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 11б АТТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 11в ЕДТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 11г КМТО за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 12а КТТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 12б КМ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 12б АТТ за учебната 2018 / 2019 г.
 Училищен учебен план 12в КМТО за учебната 2018 / 2019 г.