ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Самостоятелна форма

  Конспекти
8 клас - специалност "Компютърна техника и технологии"
8 клас - специалност "Автотранспортна техника"
9 клас - специалност "Автотранспортна техника"
9 клас - специалност "Шивачество"
10 клас - специалност "Приложно програмиране"
10 клас - специалност "Автотранспортна техника"
11 клас - специалност "Автотранспортна техника"
12 клас - специалност "Автотранспортна техника"

 Заявление за явяване на изпити

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Изпитна сесия – февруарска: 02 – 28 февруари


Срок за подаване на заявления: до 22.01.2021 г.


Първа поправителна изпитна сесия – майска: 04 – 29 май


Срок за подаване на заявления: до 27.04.2021 г.


Втора поправителна сесия – септемврийска: 01 -14 септември


Срок за подаване на заявления: до 23.08.2021 г.