ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Форми на обучение

През учебната 2018 / 2019 година в ПГТТ "Христо Ботев" се извършва обучение в:

  • дневна форма на обучение;
  • задочна форма на обучение;
  • самостоятелна форма на обучение;
  • индивидуална форма на обучение;